ჩვენს შესახებ

ERMES•TV – “ერმესი მედია”არის ქართულ-იტალიური მედიამაუწყებელი, რომელიც საკუთარ მკითხველსა და მაყურებელს სთავაზობს ობიექტურ, ორიგინალ და საინტერესო ჟურნალისტურ პროდუქტს. მისი მიზანია, მიმდინარე მოვლენების ობიექტურად გაშუქება, საქართველოს პოპულარიზაცია იტალიასა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, საზღვრებს გარეთ არსებული ქართული დიასპორების გაერთიანება, ქართველ ემიგრანტთა (განსაკუთრებით იტალიაში) ინფორმირებულობა მიმღებ ქვეყნებში არსებული რეალობისა და კანონმდებლობის შესახებ, პრობლემების ზედაპირზე ამოტანა და წარმატებული ემიგრანტების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა, ისევ და ისევ ქართველი ხალხისა და საქართველოს საკეთილდღეოდ.